Mobach logo
Systemhouse Mobach bv - Dienstverlening


Startpagina
Adres
Bedrijf
 
Producten
Diensten
Research / development
 
Klanten
Contact
Links
 
English
 

Overzicht dienstverlening.

Systemhouse Mobach bv is werkzaam in de Informatie en Communicatie Techniek (ICT). Zij biedt haar klanten een ruim scala aan producten en diensten op het gebied van mainframe computers, UNIX en GNU/Linux computers, netwerken, Internet toegang, beveiliging, software ontwikkeling en advisering. Daarbij wordt altijd gestreefd naar een langdurige relatie met de klant.

Hoewel hieronder op deze punten enigszins nader wordt ingegaan, worden de relaties tussen de onderscheidene punten niet nader toegelicht. Dat die relaties er zijn is evident. Maar het is de vraag of u de tijd wilt nemen dat alles te lezen.

Mocht u meer willen weten om te kunnen beoordelen of u profijt kunt hebben van onze kennis en ervaring, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. De link naar de contact pagine vindt u in de linker colom.

Beveiliging.

Beveiliging is veelal -maar gelukkig nog niet altijd- een sluitstuk van een project, klein of groot. Dat is spijtig, omdat de tijd en moeite en dus de kosten om de beveiliging op een adequaat niveau krijgen toeneemt naarmate het project verder vordert.

Beveiliging kent erg veel facetten, vanaf een "simpele" backup via toegangsbeheer tot aan disaster recovery (wat moest u doen na de brand ?). Zoekt u enige hulp om u hierin te begeleiden, dan vindt u in ons een ervaren gesprekspartner. Inderdaad, tot en met de vraag "wat moesten wij doen na de brand".

Siemens BS2000.

Sinds 1970 werken wij met Siemens mainframes, eerst onder TDOS, daarna via DOS en BS1000 al vanaf 1975 met BS2000. Vanaf de offerte aanvraag tot en met het uitfaseren hebben wij met deze systemen mogen werken. Schaalbaarheidsstudies, systemen inrichten, systeemprogrammering, applicatie ontwikkeling, noemt u het maar. En mocht u referenties willen hebben, dan kunnen wij u die geven, waaronder Siemens Nederland NV.

UNIX en GNU/Linux.

UNIX en GNU/Linux zijn degelijke operating systemen, die voor een veelheid van verschillende taken kunnen worden ingezet. Hoewel schaalbaalheid en stabiliteit nog niet het niveau hebben kunnen bereiken van die der mainframes, steken ze met kop en schouder uit boven andere operating systemen, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor file- en printservices. Hooguit Marketing en PR afdelingen durven anders te beweren. Er is nog geen serieus wetenschappelijk onderzoek bekend, dat dit tegenspreekt.

Sinds 1984 hebben wij ervaring kunnen opdoen met diverse versies van UNIX, zoals Solaris, Reliant UNIX, System V en AIX. Vanaf 1996 worden FreeBSD, NetBSD, OpenBSD en GNU/Linux te goed om nog genegeerd te kunnen worden. Het inrichten en beheren van zulke systemen vergt net als bij mainframes serieuze aandacht, maar de grootste hoeveelheid werk steekt in het inrichten dan, niet in het beheren. Om twee redenen wordt de strategie, waarbij vanaf het begin de nadruk ligt op stabiliteit, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid door onze klanten gewaardeerd. Ten eerste levert dat een vrijwel altijd werkende productie-omgeving. Ten tweede liggen de kosten van het beheer lager.

Netwerken en Internet.

Sinds 1995 groeit het Internet explosief door het eraan koppelen van zowel netwerken van organisaties als van computers van particulieren. Nog te vaak vindt deze koppeling plaats zonder dat tevoren onderzocht is op welke wijze een veilige koppeling tot stand kan worden gebracht. En zonder dat naderhand wordt onderzocht of de koppeling geen negatieve gevolgen voor het gewenste veiligheidsniveau heeft.

Als er al een gewenst veiligheidsniveau is vastgesteld. Of een beleidsvisie met betrekking tot beveiliging. Of een beleid omtrent wat onder verantwoord Internet gebruik kan worden volstaan. Hetgeen nog wel eens resulteert in een krantebericht, met de nodige imago schade als gevolg.

Zulke negatieve gevolgen zijn te voorkomen door vroegtijdig adviezen hieromtrent te vragen. En door na installatie te testen of daadwerkelijk aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo'n aanpak vraagt vanzelfsprekend mensen en middelen. Maar het geeft wel een behoorlijke mate van zekerheid over het functioneren van uw professionele omgeving.

Software ontwikkeling.

Onze gestructureerde werkwijze bij software ontwikkeling levert altijd goed onderhoudbare applicatie systemen op. Dat is niet alleen van belang, omdat ongeveer 80 procent van de totale kosten van een applicatie worden besteed in de onderhoudsfase. Dat is zeker ook van belang, opdat de applicatie correct zal blijven werken.

Indien mogelijk gebruiken wij natuurlijk ons product DP2 als 4GL ontwikkelomgeving. Dat bespaart niet alleen aanmerkelijk op de benodigde menskracht, maar is ook een goede hulp bij het bouwen van gestructureerde applicaties. Mocht DP2 niet doelmatig zijn voor een specifieke applicatie, bijvoorbeeld omdat COBOL daarvoor niet de geëigende programmeertaal is, dan is ruime kennis van Assembler, C, Fortran en enkele minder toegepaste talen aanwezig voor een alternatieve aanpak.

 
  Laatste wijziging op 2002-09-11 door Fred Mobach <info@mobach.nl> Copyright © 2002 Fred Mobach  
  Powered by Linux  
Het beste te zien met welke browser dan ook, zonder scripting ;-)

Deze webpagina's draaien rustig op www.mobach.nl, een van mijn stabiele Linux computers.
  Powered by Apache